Info zona traži honorarne suradnike

Piše
Lorena Sikavica

Jul 07, 2016

Info zona traži honorarne suradnike u realizaciji edukacija, radionica, tematskih večeri i sličnih događanja u novoj sezoni događanja koja počinje u rujnu. Motivacijsko pismo, životopis i kratak opis aktivnosti potrebno je do 16. srpnja poslati putem obrasca dostupnog na infozona.hr/prijava.

Prilika za suradnju nudi se voditeljima/kreatorima različitih aktivnosti namijenjenih poboljšanju kvalitete života mladih u Splitu. Aktivnosti mogu biti jednokratne, kontinuirane ili periodične, te namijenjene svim mladima ili nekoj specifičnoj ranjivoj skupini mladih.

Info zona aktivnosti kluba za mlade provodi već osam godina, a u prethodnoj sezoni u više od 400 termina realizirala je više od 900 sati besplatnog programa za mlade kojeg je posjećivalo do 400 mladih mjesečno. U deset mjeseci sezone, od rujna prošle godine, u suradnji sa više od 40 suradnika te 22 organizacije i druge pravne osobe, održano je 19 jednodnevnih, višednevnih i višemjesečnih radionica i tečajeva, realizirano 12 izložbi, održano 8 putopisnih predavanja, ugošćeno 7 izdanja splitske biciklopopravljaonice te 30 večeri modernih društvenih igara. Aktivnosti su u najvećoj mjeri financirane kroz program Klub za mlade Zona koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Komentari