Međunarodni dan mladih

Piše
Petra Haleš

Aug 12, 2020

Danas 12. kolovoza obilježava se Međunarodni dan mladih  kojemu je cilj podići svijest svih građana, kako Hrvatske, tako i Europe i svijeta, o značenju mladih i njihovoj ulozi u društvu.

Sama je svrha obilježavanja ovog dana  usmjeriti pozornost na mlade koji se suočavaju s raznim problemima, a kojih nije malo. Neki od navedenih problema s kojima se suočavaju mladi u Hrvatskoj: velika stopa nezaposlenosti, iseljavanje, slaba uključenost mladih u politički život zajednice, nedostatak prostora za kvalitetno provođenje slobodnog vremena,  nemogućnost osamostaljivanja itd.

Odluka o obilježavanju Međunarodnog dana mladih donesena 1999. godine. Dana 17. prosinca Generalna skupština Ujedinjenih naroda  u svojoj rezoluciji je prihvatila preporuku Svjetske konferencije za mlade da će 12. kolovoza biti proglašen Međunarodnim danom  mladih. Od 2000. godine do danas taj se dan kontinuirano obilježava, i to svake godine drugom temom. Ovogodišnja tema je „Sigurni prostori za mlade“  čime se ove godine željelo istaknuti kako mladi trebaju sigurne prostore  gdje će se okupljati, uključiti u aktivnost prema svojim raznolikim potrebama i interesima, sudjelovati u procesima  odlučivanja i slobodno se izražavati.

Treba imati na umu da je kategorija mladih primarno definirana kao segment populacije od 15  do 30 godina. Po statističkim istraživanjima u Hrvatskoj udio mladih u sveukupnoj populaciji iznosi 17, 3 posto. Međunarodni dan mladih je ujedno dan kada se slave postignuća mladih u svijetu te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu. Često se kaže poznata izreka kako „na mladima svijet ostaje“  i da su mladi „motor“ snaga društva koja je izrodila brojene promjene i revolucije.

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“  zadnjih 10 godina (od osnutka Udruge) aktivno  radi na poboljšanju kvalitete života mladih i njihovog položaja u društvu. Provedbom raznih projekata na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kontinuirano potiče zaposlenje i samozaposlenje mladih, informira o raznim mogućnostima za mlade, potiče mobilnost mladih i  volontiranje itd.

Komentari