Međunarodni dan rijeke Save

Piše
Kristina Jelić

Jun 01, 2015

1. lipanj obilježava se kao Međunarodni dan rijeke Save. 

Na današnji dan 2007. godine u Zagrebu je prvi put održan sastanak potpisnika Okvirnog sporazuma o slijevu rijeke Save te je taj dan službeno proglašen Danom rijeke Save. Dan rijeke Save obilježava se i u Sloveniji, BiH i Srbiji, državama kroz koje ova rijeka protječe, a koje su zajedno s Hrvatskom prije četiri godine potaknule obilježavanje „Savskog dana”.

Cilj obilježavanja ovog dana je promicanje značaja rijeke Save za sve zemlje u slivu, njezinih ekoloških vrijednosti i promicanja riječnog turizma. Potrebno je jačanje svijesti o prirodnim ljepotama Save, njezinih pritoka i osvješćivanje suživota čovjeka i prirode.

Rijeka Sava je uz Dunav i Dravu jedna od triju najvećih rijeka koje teku kroz Hrvatsku. Važna je za ljude i ekosustav. Uz slijev rijeke u Hrvatskoj i BiH živi oko 2,5 milijuna stanovnika što je čini veoma ugroženom od velikog zagađenja od strane industrije i poljoprivrede te prekomjernog iskorištavanja prirodnih bogatstava poput vađenja šljunka.

Kao i prijašnjih godina, Savi u čast održale su se različite manifestacije poput vožnji biciklom, rijekom, prigodni savski sajmovi, predavanja te brojne druge aktivnosti.

Važno je potaknuti dobru regionalnu suradnju koja doprinosi kvalitetnijem stanju vode i vodenog ekosustava te bolju kvalitetu života ljudi nastanjenih uz sliv Save.

Foto: Wiki

Komentari