Natječaj za smještaj u osječkim studentskim domovima

Piše
Petra Haleš

Jul 02, 2020

Studentski centar u Osijeku raspisao je Natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj i raspodjelu mjesta u studentskim domovima.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi redoviti studenti državljani Republike Hrvatske i državljani država članica EU s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH, koji studiraju u Osijeku na sveučilišnim i stručnim studijima (sadašnji redoviti studenti i redoviti studenti koji će upisati prvu godinu studija akademske godine 2020./2021., te studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, dalje u tekstu: Pravilnik).

Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju izvanredni studenti i redoviti studenti kojima je mjesto prebivališta u Osijeku.

Raspisuje se Natječaj za ostvarivanje prava na smještaj za ukupno 1395 studenata, od toga:

  • za 426 studenta za ostvarivanje prava na smještaj u Studentskom domu K. Petra Svačića 1c (istočni i zapadni paviljon),
  • za 776 studenata za ostvarivanje prava na smještaj u Studentskom domu K. Petra Svačića 1c (novi paviljon). U Novom paviljonu osigurano je 537 mjesta za osobe u nepovoljnom položaju. Studenti koji ostvare pravo na smještaj u Novom paviljonu Studentskog doma K.P. Svačića primati će subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca u iznosu od 200,00 kn do useljenja u studentski dom.
  • za 193 studenta za ostvarivanje prava na smještaj u Studentskom domu IGK, I. G. Kovačića 4. U studentskom domu IGK osigurano 139 mjesta za osobe u nepovoljnom položaju.

Prijavu (obrazac A) uz odgovarajući obrazac B, zajedno s traženom dokumentacijom studenti trebaju poslati preporučenom poštom.

Prijave se podnose od 01.07. do 24.07.2020. godine na adresu:

NOVI STUDENTSKI DOM,
Kralja Petra Svačića 1c
31000 Osijek

Studenti koji su prijavu na natječaj podnijeli u roku, do 24.07.2020., dopunu prijavi (dodatnu dokumentaciju) mogu poslati do 03.08.2020.

Troškovi obrade natječaja za smještaj iznose 40,00 kn.

Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija (brucoši) ne moraju u trenutku prijave biti upisani na studij. Ukoliko ostvare pravo na dom, dužni su prilikom useljenja donijeti potvrdu o upisu ili u suprotnom gube pravo na smještaj.

Molbe s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane. Dokumentacija se ne vraća. Prijave pristigle nakon roka neće biti razmatrane.

Potrebitu dokumentaciju i ostale detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

Komentari