Mladi iz 6 zemalja sudjelovali na Erasmus+ projektu u Poljskoj

Piše
Lorena Sikavica

Sep 12, 2018

Udruga mladih „Mladi u EU“ partner je poljskoj organizaciji Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka sa organizacijama iz Španjolske, Italije, Estonije i Makedonije.

Projekt je usmjeren na dijalog između mladih ljudi i kreatora politike, a cilj je potaknuti i promicati zajedničko odlučivanje između mladih i institucionalnih aktera na lokalnoj i europskoj razini.

Projekt se odvija u dvije faze. Prva faza bio je seminar u Poljskoj od 2. do 9. rujna 2018. godine. Radionice su bile edukativne, a raspravljalo se o europskoj demokraciji i politikama koje su bitne za mlade i koje se želi promicati kroz strukturirani dijalog i sudjelovanje.

Tjedan dana druženja donijelo je različita mišljenja, stavove i potrebe mladih ljudi u partnerskim zemljama. Svi sudionici su se složili da, unatoč različitim kulturama, mladi imaju slične, pa čak i iste probleme kada su u pitanju ljudska prava, tržište rada, edukacija i nedovoljno znanje o politici i sudjelovanje u odlukama koji se tiču svih mladih ljudi. Ipak, mali ljudi čine velike promjene, pa se tako stvorila priča o potrebama mladih ljudi koja će se predstaviti početkom prosinca 2018. godine predstavnicima politike na dugom seminaru u Italiji.

U nadolazećem razdoblju predstavit će se svih 5 članova tima Hrvatske koji su sudjelovali u Poljskoj sa dojmovima, iskustvima, kao i stavovima prije i poslije ovog seminara. Sudjelujte u Erasmus+ programima, naučite što je strukturirani dijalog i budite promjena koju vaša lokalna zajednica treba.

Komentari