Natječaj za poslijediplomski studij Vanjske politike i diplomacije

Piše
Nenad Bratković

svibnja 03, 2021

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije u akad. god. 2021./2022.

Vanjska politika i diplomacija za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica za vanjsku politiku i diplomaciju

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/magistri politologije,
  • Pristupnici koji su završili dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
  • Pristupnici koji su završili dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske
  • Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.
  • Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

II. Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.

Studij traje dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica.

Minimalni broj mjesta za studij: 15.

Maksimalni broj mjesta za studij: 50.

Školarina po semestru: 10.000,00 kuna

Prijavnu dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (OBRAZAC prijave, preslika diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis) potrebno je predati u Studentsku referadu ili poslati poštom na adresu Fakulteta, Zagreb, Lepušićeva 6, Studentska referada s naznakom na koji specijalistički studij se kandidat prijavljuje.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi taj studij o čemu će pristupnici biti obaviješteni e-poštom.

Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se dobiti na tel. 01/4642001 ili putem sljedećih e-mail adresa:

  • Vanjska politika i diplomacija: lidija.kos-stanisic@fpzg.hr ili borna.zguric@fpzg.hr

Natječaj je otvoren do 28. svibnja 2021.

Izvedbeni plan studija dostupan je ovdje.

Foto: Pixabay

Komentari