Nema diplome dok se ne posadi drveće

Piše
x-ica tim

svibnja 28, 2019

Novi zakon na Filipinima zahtjevat će da svi studenti moraju posaditi po deset stabala drveća ako žele diplomirati.

Na Filipinima se priprema vrlo interesantan zakon koji studentima uvjetuje diplomiranje ukoliko svaki student posadi po deset stabala drveća. Cilj ovog zakona je borba protiv klimatskih promjena. Zagovornici zakona kažu da bi za jednu generaciju studenata moglo biti posađeno i do 525 milijardi stabala ukoliko budu ispravno posađena.

Zagovornik zakona Gary Alejano iz stranke Magdalo, rekao je da svake godine na Filipinima 12 milijuna učenika završi osnovnu školu, oko pet milijuna srednju školu te oko 500.000 njih diplomira na fakultetu.

“Svake godine to znači da bi nam donijelo 175 miliona stabala. U toku jedne generacije koja se školuje ta cifra bi bila impozantnih 525 milijardi novih stabala drveća”, objašnjava Gary Alejano.

Precizirao je čak da iako bi samo 10 posto drveća uspjelo, to je dodatnih 525 milijuna stabala. Drveća mogu biti zasađena u postojećim šumama, u nekim zaštićenim područjima, pored napuštenih rudnika itd.

Vlada navodi da će stabla biti pomno birana, provjerit će se tlo, lokacija, klima i svi ostali parametri kako bi drveća uspjela.

Filipini su jedna od zemalja čije šume su skoro potpuno devastirane ilegalnom sječom. Prije 20. stoljeća, pokrivenost šumom na Filipinima bila je 70 posto, da bi ta brojka u 20. stoljeću pala na svega 20 posto.

Izvor: The Independent

Komentari