Nove nade jazza Marjan Marjanović na Muzičkoj akademiji

Piše
Dijana Šimunić

Mar 02, 2017

Na natječaj za sudjelovanje u programu Nove nade jazza Marjan Marjanović mogu se prijaviti svi vokalni i instrumentalni glazbenici. Krajnji rok za prijavu je 13. ožujka.

U okviru festivala Jazz.hr/proljeće 24. ožujka na Muzičkoj akademiji, u dvorani Blagoje Bersa, održat će se program Nove nade jazza Marjan Marjanović. Mogućnost sudjelovanja u programu imaju svi neafirmirani glazbenici, vokalni ili instrumentalni.

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom i snimljenim materijalom (CD s tri kompozicije) potrebno je poslati najkasnije do 13. ožujka na Hrvatsko društvo skladatelja – Jazz.hr, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb.

Izabrani kandidati bit će na vrijeme obaviješteni o nastupu.

Više informacija potražite na stranicama Jazz.hr-a.

Komentari