Softveri za borbu protiv plagiranja

Piše
Mateo Galić

Jan 02, 2020

Na inicijativu Srca, uz financijska sredstva koja je osiguralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nabavljene su licencije za softver za provjeru autentičnosti radova.

Nabavljene su licencije za dva softvera za provjeru autentičnosti radova: američkog proizvođača Turnitin i njemačkog PlagScan. Licencije omogućavaju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata.

Javna visoka učilišta prethodno su odabrala softver koji žele koristiti, polazeći od svojih potreba, svojih eventualnih prethodnih iskustava i iskustava drugih visokih učilišta, te usporednih analiza softvera za provjeru autentičnosti, koje je u dva navrata provodilo i Srce. S ciljem informiranja i koordiniranja uporabe softvera na razini pojedine ustanove, imenovani su administratori ustanove za odabrani softver.

Kako bi se osigurala jednostavnost pristupanja odabranom softveru, prijava se vrši korištenjem elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr, koje posjeduju svi studenti i nastavnici u Republici Hrvatskoj.

Softveri su namijenjeni prvenstveno provjeri autentičnosti studentskih radova, od seminarskih do završnih i doktorskih. Provjeru radova mogu izvršiti nastavnici i nenastavno osoblje, ali i studenti, sukladno pravilima, procedurama i potrebama na pojedinom visokom učilištu. Pri tome je važno naglasiti da predmetni softveri ipak predstavljaju samo alat koji autorima, te posebno mentorima i nadležnim službama visokih učilišta osiguravaju kvalitetne podatke o razini autentičnosti, odnosno eventualnog plagiranja, dakle predstavljaju alat koji se koristi kod donošenja odluke o autentičnosti rada, odnosno eventualnom plagiranju, prenosi Srce.

Srce je pripremilo i upute za uporabu softvera, a novoformirani tim u Srcu pružati će podršku imenovanim administratorima ustanova, te kroz objavu primjera dobre prakse pomagati i poticati adekvatnu primjenu nabavljenih softvera na hrvatskim sveučilištima, fakultetima i drugim javnim visokim učilištima.

Dodatne informacije kao i detaljne upute za korisnike softvera Turnitin i PlagScan dostupne su ovdje.

Komentari