Splitsko sveučilište među 500 najboljih na svijetu

Piše
Lorena Sikavica

Dec 01, 2017

Medijska kuća U.S. News & World Report spada u lidere rangiranja raznih institucija, posebice obrazovnih i medicinskih. Već tridesetak godina rangiraju američka sveučilišta, a prije nekoliko godina su počeli i sa svjetskom listom Best Global Universities sa ciljem da se američka sveučilišta usporede s drugim najboljim svjetskim sveučilištima.

Među prvih 500 najboljih svjetskih sveučilišta uvršteno je i Sveučilište u Splitu koje zauzima 487. mjesto, što je dokaz da napredak splitskog Sveučilišta i na drugim svjetskim listama nije nikako bio slučajan.

U regiji su ispred splitskog Sveučilišta samo Sveučilište u Ljubljani na 394. i Sveučilište u Beogradu na 397. mjestu, što je obzirom na veličinu tih sveučilišta prema splitskom, te činjenicu da ova lista ne uzima u obzir veličinu pojedinog sveučilišta, dodatni podstrek Splitu. Sveučilište u Zagrebu je rangirano na 526. mjestu, a Sveučilište u Mariboru 763., dok su sva preostala sveučilišta iz ovog dijela Europe, uključujući Bugarsku i Rumunjsku, rangirana iza najboljih hrvatskih sveučilišta.

U najnovijoj listi za 2018. godinu prilikom rangiranja se koriste podacima dobivenim analizom 13 različitih indikatora i to: globalna i regionalna istraživačka reputacija, publiciranje znanstvenih radova i knjiga, konferencije, različiti kriteriji vezani za citiranost, posebice onih radova koji su u 10 posto i 1 posto najboljih, međunarodna suradnja itd. Početak analize je zasnovan na način da se stvori prva grupa od 250 najboljih svjetskih sveučilišta prema podacima najvažnije svjetske znanstvene baze Web of Science koju vodi Clarivate Analytics. Nakon toga dodaje se novih 1385 institucija kojima je glavni kriterij objava više od 1500 znanstvenih radova u posljednjih nekoliko godina. Cijela grupa se tada analizira prema navedenim indikatorima i na kraju se dobiva konačna lista od 1250 najboljih sveučilišta.

Vrh liste Best Global Universities je standardan kao i na svim drugim listama gdje se uglavnom među prvima stalno izmjenjuju više-manje ista sveučilišta, tako da i ovu listu predvode Harvard, MIT i Stanford, koje slijede Berkeley, Oxford, Cal Tech i Cambridge.

Inače, objavljivanjem najnovijeg poretka najboljih svjetskih sveučilišta prema područjima jedne od najpriznatijih lista Times Higher Education, Sveučilište u Splitu ponovno može biti zadovoljno. Da podsjetimo, prema globalnoj listi World University Rankings Sveučilište u Splitu je najbolje rangirano u ovom dijelu Europe, a najnoviji podaci smještaju splitsko Sveučilište u području Life Sciences (agronomija i šumarstvo, biologija, sport i veterina) u grupu 251-300 najboljih svjetskih sveučilišta. U području Medicine i zdravstva (Clinical, pre-clinical and health) Split je u grupi 301-400 najboljih na svijetu, isto kao i za područje Fizika.

Izvor: unist.hr

Komentari