Što znate o vaterpolo kapicama?

Piše
Mateo Galić

Jul 06, 2016

Vjerujemo da ste svi dobro upoznati s pravilima vaterpola, koliko igrača ima u svakoj ekipi, koliko se vremenski igra, kada se dosuđuje kazneni udarac. A koliko znate o vaterpolo kapicama?

Capture

Donosimo vam nekoliko pojedinosti o vaterpolo kapicamam i vjerujemo kako za većinu njih prvi put čujete:

 • Kapice igrača moraju biti različite boje, osim potpuno crvene uz odobrenje sudaca;
 • Kapice ne smiju biti iste boje kao lopta;
 • Vratari moraju nositi crvene kapice;
 • Sve kapice igrača moraju ispod brade biti vezane vrpcom, a ako igrač za vrijeme igre ostane bez kapice, mora je zamijeniti kod prvog prikladnog prekida igre i to kad je njegova ekipa u posjedu lopte;
 • Kapice moraju imati savitljiv štitinik za uši koji je iste boje kao kapica;
 • Vratari smiju imati crvene štitnike;
 • Kapice se označavaju brojevima s obje strane, a brojevi su visine od 0,10 m.
 • Kapicu s brojem 1 mora nositi vratar, dok kapicu s brojem 13 nosi pričuvni vratar;
 • Ostale kapice predviđene za igrače moraju imati brojeve od 2 do 12;
 • Igrači za vrijeme igre ne smiju mijenjati svoj broj kapice, osim uz odobrenje suca uz najavu povjereniku;
 • Kapice za međunarodne utakmice moraju na prednjoj strani imati međunarodnu troslovnu oznaku, a smiju imati i nacionalnuzastavu. Visina slovne oznake smije biti 4 cm.

Eto, nešto smo znali, a nešto smo sada naučili.

Komentari