Tjedan Centra za e-učenje

Piše
Lorena Sikavica

Sep 18, 2017

Na početku nove akademske godine, od 21. do 29. rujna  Centar za e-učenje Srca (CEU) već tradicionalno organizira Tjedan Centra za e-učenje s nizom aktivnosti kako bi nastavnicima pomogli da steknu nova znanja u području e-učenja, usavrše nastavničke kompetencije te pronađu najbolji način kako integrirati tehnologije e-učenja u obrazovni proces.

Tijekom tog razdoblja bit će održane radionice, tečajevi i seminari na kojima će svoja iskustva s tehnologijama e-učenja i njihovom primjenom u nastavi podijeliti nastavnici Sveučilišta u Zagrebu.

Također, u sklopu Tjedna Centra za e-učenje u srijedu 27. rujna 2017. u 13 sati održat će se i okrugli stol pod nazivom ‘Nove tehnologije u obrazovanju – koliko su naš obrazovni sustav, nastavnici i studenti spremni na nove metode poučavanja i učenja?’ Na okruglome stolu raspravljat će se o tome koliko se ostvaruju ciljevi iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije vezano uz implementaciju novih tehnologija u visoko obrazovanje, provodi li se i na koji način sustavna implementacija e-učenja na visokim učilištima u Hrvatskoj te kako se s novim tehnologijama snalaze nastavnici, a kako studenti. Okrugli stol je organiziran u suradnji CEU-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U CEU-u su pripremili i radionicu o uporabi Creative Commons licenci na obrazovnim sadržajima s ciljem lakšega korištenja nastavnih materijala na internetu te na koji način mogu staviti na raspolaganje svoja autorska djela koja nastaju za potrebe nastave u virtualnom okruženju.

eucenje

Komentari