Danas je Dan blasfemije

Piše
Mateo Galić

Sep 30, 2020

Na današnji dan, 30. rujna, obilježava se Međunarodni dan prava na blasfemiju. Priznajte, niste baš sigurni što taj izraz znači.

Međunarodni dan prava na blasfemiju jest dan na koji se pojedinci i skupine potiču da otvoreno izraze svoju kritiku religije ili čak prezir prema njoj.

5Blasfemija ili bogohuljenje je izraz kojim se označava korištenje imena Boga ili božanstava na način koji određena religija ili njene vlasti smatraju nedopustivim i uvredljivim, odnosno svetogrđem. U širem smislu se pod tim podrazumijeva svako javno suprotstavljanje uvriježenoj religijskoj dogmi ili vjerovanjima.

Blasfemija se još u najranijim državama javlja kao krivično djelo i to jedno od najtežih, za koje su predviđene najsurovije kazne – od smrtne, koja se izvodila na posebno bolne i ponižavajuće načine, preko tjelesnih (najčešće rezanje ruku, jezika i slično u svrhu sprečavanja ponovnog počinjenja istog djela) do progonstva. Blasfemija se dan-danas održala kao krivično djelo u zakonodavstvima država koje imaju državnu religiju.

Dan blasfemije je 2009. godine osnovao Centar za propitivanjeJedan student kontaktirao je Centar za propitivanje u New Yorku i predstavio ovu ideju, a Centar ju je odlučio poduprijeti. Ronald Lindsay, predsjednik i izvršni direktor Centra za propitivanje izjavio je u intervju za CNN o Danu blasfemije – smatramo da bi religijska uvjerenja trebala biti predmet ispitivanja i kritike baš kao što su to politička uvjerenja, no religija je još uvijek tabu.

Za dan je određen 30. rujna radi podudaranja s obljetnicom objavljivanja satiričnih crteža Muhameda u jednim danskim novinama što je rezultiralo kontroverzijom o crtežima Muhameda u Jyllands-Postenu.

Prema intervju u USA Todayu s Justinom Trottierom, torontskim koordinatorom Dana blasfemije – mi ne pokušavamo uvrijediti, već ako se u tijeku dijaloga i debate ljudi osjete uvrijeđenima, onda to nije problem za nas. Ne postoji ljudsko pravo da se ne bude uvrijeđen.

Komentari