Debatni klub EFZG-a traži nove članove

Piše
Dijana Šimunić

Nov 23, 2016

Debatni klub EFZG-a poziva sve zainteresirane studente da se uključe te sudjeluju u aktivnostima govorništva i usavršavanja komunikacijskih vještina.

Studentska udruga Debatni klub EFZG otvorila je proces regrutacije za nove članove koji traje sve do 27. studenog. Priključiti se mogu svi studenti Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koji žele usavršiti svoje govorničke i komunikacijske vještine, naučiti argumentirano braniti svoj stav te pritom iskoristiti priliku za rad na projektima kroz četiri funkcijska tima.

Prijave

Uz projekte i događaje koje organizira Debatni klub EFZG, najvažniji za izdvojiti su projekt Govornička škola i projekt Uhvati me za riječ, za koje su dobivene Dekanova i Rektorova nagrada te je njihovu vrijednost prepoznalo i Sveučilište u Zagrebu.

Četiri funkcijska tima u kojima uz sastanke debatiranja možeš sudjelovati jesu ljudski resursi i edukacije, prodaja i projekti, PR i marketing te financije i logistika. Sve što je potrebno za sudjelovanje je ispunjena prijavnica.

Sve važne informacije dostupne su na linku.

Komentari