Raspisuje se natječaj za novi dramski tekst!

Piše
Lorena Sikavica

Jun 20, 2016

Gradsko kazalište – Scena “Gorica” i Kazalište Moruzgva objavljuju javni poziv za novi dramski tekst, nezaboravnu i duhovitu komediju o današnjem hrvatskom društvu čija je praizvedba planirana za listopad 2017. godine u koprodukciji Gradskog kazališta – Scena “Gorica” i Kazališta Moruzgva.

Komedija treba biti napisana za tri do pet uloga, tema je slobodna, ali je poželjno da se promatra iz ženske perspektive.

Natječaj je otvoren do 1. studenog 2016. godine, a potrebno je poslati sinopsis komedije, detaljan opis likova, scenoslijed i životopis autora/ice. Prijave se šalju na adresu Kazalište Moruzgva, Bulićeva 9, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom: Za Natječaj.

Nakon selekcije, odabranu prijavu, u suradnji s koproducentima, autor/ica će raspisati u cjeloviti dramski tekst te će dobiti novčanu nagradu u iznosu od 20.000 kuna neto.

Uvjeti natječaja

  • Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti autori/ice sa sinopsisima, detaljnim opisom likova i scenoslijedom novih dramskih djela pisanima hrvatskim jezikom koja nisu izvedena ni objavljena u bilo kojem obliku. Svaki autor/ica može prijaviti jedno djelo, a ono veličinom mora odgovarati očekivanoj dužini predstave od 80 minuta. Drama mora biti zamišljena i napisana tako da je može izvesti troje do petero glumaca/ica.
  • Teme prijavljenih sinopsisa, detaljnih opisa likova i scenoslijeda slobodne su, ali nužno moraju biti komedija koja govori o hrvatskom društvu danas, a poželjno je da se bave problematikom položaja žena u društvu.
  • Nakon selekcije, autor/ica odabrane prijave sinopsis će raspisati u cjeloviti dramski tekst, u suradnji s koproducentima. Dramski će tekst biti realiziran u koprodukciji Gradskog kazališta – Scena “Gorica” i Kazališta Moruzgva.
  • Odabrani autor/ica po završetku pisanja cjelovitog dramskog teksta dobit će novčanu nagradu u iznosu od 20.000 kuna neto.
  • Povjerenstvo koje čine koproducenti, Gradsko kazalište – Scena “Gorica” i Kazalište Moruzgva, o odabranoj će prijavi autora/icu obavijestiti do najkasnije 1. siječnja 2017. godine putem e-maila te objavom na svojim mrežnim stranicama.
  • Prijavom na Natječaj autor/ica sinopsisa, detaljnog opisa likova i scenoslijeda potvrđuje da je suglasan/na da bez dodatne naknade za Gradsko kazalište – Scena “Gorica” i Kazalište Moruzgva osnuje neisključivo pravo javnog scenskog prikazivanja autorskog djela, kao i sva imovinska autorska prava potrebna u svrhu promocije autorskog djela, uključujući i pravo osnivanja prava iskorištavanja tih prava za druge, a sve za teritorij cijelog svijeta i za razdoblje od 3 godine od sklapanja ovog ugovora, u neograničenom broju izvedbi, odnosno promotivnih primjeraka snimki autorskog djela. Nagrađeni autor/ica obvezuje se surađivati s redateljem/icom produkcije na eventualnoj doradi teksta za potrebe ovog projekta.
  • Tekstovi za koje se raspisuje ovaj Javni poziv dostavljaju se u dva primjerka i uz kratki životopis autora/ice na adresu Kazalište Moruzgva, Bulićeva 9, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom: Za Natječaj.
  • Prijave pristigle na Natječaj ne vraćaju se autorima/icama.
  • Prijave se šalju pod punim imenom i prezimenom autora/ice. Nepotpune prijave i one koje nisu u skladu s propozicijama Javnog poziva neće se razmatrati.
  • Prijave na temelju ovog Javnog poziva podnose se najkasnije do 1. studenog 2016. godine. Rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama Gradskog kazališta – Scena “Gorica” i Kazališta Moruzgva najkasnije do 1. siječnja 2017. godine.

Komentari