Ispravak rezultata natječaja za program ERASMUS+

Piše
x-ica tim

svibnja 03, 2017

Treći krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2016./17. objavljen je 23.2.2017. Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je 23.3.2017.

Ukupno je u sklopu 3. kruga primljeno 54 prijave za stručnu praksu. Financijska potpora je sukladno ispravku i pomaku rang-liste od 25.4.2017. odobrena za 42 studenata, a 3 prijave su odbijene. Dodatno, 9 studenata je dostavilo potpunu natječajnu dokumentaciju, ali financijska potpora im u trenutku objave ovih rezultata nije odobrena (lista čekanja za financiranje).

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 460, 510 ili 560 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse se ne financira.

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani za odlazak na stručnu praksu (lista čekanja), imaju dvije mogućnosti. Oni mogu:
•    pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i financiranog studenta  ili
•    prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava i obveze kao i Erasmus+ studenti koji primaju financijsku potporu.

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta.

Kandidat može podnijeti žalbu na rezultate u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta). Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu „Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju, Trg maršala Tita 14, Zagreb, s naznakom žalba“.

Više informacija možete pročitati ovdje.

Izvor: unizg.hr

Rezultati natječaja za program ERASMUS+

Komentari