Kako do bolje budućnosti za mlade obitelji?

Piše
Ana Leko

Jul 16, 2016

Svjetski savez mladih Hrvatska provodi istraživanje na temu rađanja djece u mladim obiteljima. Ispunite anketni upitik i izrazite svoje stavove i mišljenja.

Potaknuti negativnim demografskim kretnjama u Hrvatskoj Svjetski savez mladih Hrvatska odlučio je provesti istraživanje na temu rađanja djece u mladim obiteljima kako bi se utvrdili čimbenici koji utječu na odluke i stavove mladih obitelji po tom pitanju. Cilj istraživanja je prepoznati uzroke negativnih trendova u demografskoj slici Hrvatske te na temelju dobivenih podataka predložiti poticajne mjere pronatalitetne politike.

Uz ograničena financijska sredstva kojima država raspolaže od iznimne je važnosti odabrati i provesti mjere koje dovode do poboljšanja demografske situacije u Hrvatskoj. Svjetski savez mladih Hrvatska kao udruga koja zagovara potrebe mladih u društvu prepoznao je mlade obitelji kao nositelje demografske obnove Hrvatske pa je izradio anketni upitnik kojim ispituje stavove mladih (između 18 i 35 godina) o rađanju djece, odnosno o motivima, preprekama i poticajima koji utječu na te stavove. Na temelju saznanja iz upitnika Svjetski savez mladih će izraditi dokument s preporukama mjera pronatalitetne politike koje bi najučinkovitije doprinijele pozitivnim demografskim pomacima.

Već sada je jasno da bez hitne izrade adekvatne demografske strategije na nacionalnoj razini, a kojoj prethodi promjena društvene paradigme u smjeru promocije obiteljske kulture te jačanja mladih obitelji, Hrvatska ne može osigurati sigurnu i održivu budućnost ni u kojem pogledu. Mladi naraštaji smatraju rješenje ovog problema neophodnim, neodgodivim i nužnim preduvjetom svake druge reforme.

Komentari