Konačni rezultati natječaja za studentske i đačke domove u Rijeci

Piše
Petra Haleš

Aug 26, 2017

Sveučilište u Rijeci objavilo je konačne rezultate natječaja za ostvarivanje prava studenata na stanovanje u objektima Studentskog centra i preostalim  slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018.

Pravo na smještaj ostvarilo je ukupno 1299 studenta (brucoši i stariji studenti).

Navedeni broj studenata koji su ostvarili pravo na smještaj uključuje:

–  studente koji će biti smješteni u studentsko naselje „Ivan Goran Kovačić“ ul. F. Čandeka 4
(Podmurvice), ukupno 630 studenata,
– studente koji će biti smješteni u studentsko naselje u Kampusu na Trsatu, ukupno 656 studenata .
– studente koji će biti smješteni u  Učenički dom „Kvarner“, ukupno 4 studenata
– studente koji će biti smješteni u  Učenički dom „Lovran“, ukupno 9 studenata.

Vrlo je bitno za naglasiti kako Učenički dom „Kvarner“ i „Lovran“ raspolažu s još slobodnih kapaciteta pa sve zainteresirane studente upućuje da se jave u upravu Učeničkog doma „Kvarner“ i „Lovran“.

Studenti koji se nalaze ispod „crte“ (studenti od red. br. 1299 na Konačnoj rang listi) imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student pojedinačno biti obaviješten od strane Studentskog centra Rijeka.

Studentski centar Rijeka izvršio je raspodjelu studenata po objektima smještaja uvažavajući želje studenata izražene u zamolbi kao i obveze koje mora zadovoljiti prema članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje MZO-a koji se odnosi na smještajne kapacitete izgrađene sredstvima Strukturnih fondova EU-a.

Konačnu rang listu i upute za useljenje možete vidjeti ovdje.

Rezultati natječaja za smještaj u studentske domove u Rijeci

Komentari