Rezultati natječaja za smještaj u studentske domove u Rijeci

Piše
Mateo Galić

Aug 07, 2017

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Studentskog centra Rijeka donijelo je odluku kojom se utvrđuje privremena rang lista  za smještaj u studentske domove u Rijeci 2017./2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici održanoj dana 04.kolovoza 2017. godine donijelo je odluku kojom se utvrđuje privremena rang lista  za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja studentskog centra rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018.

Ukupno je obrađeno 2.295 zamolbi, a pravo na smještaj u objektima smještaja SC Rijeka ostvarilo je ukupno 1.286 studenata (brucoši i stariji studenti).

Privremenu rang listu možete vidjeti ovdje.

Pravo na smještaj u učeničke domove ‘Kvarner’ i ‘Lovran’ ostvarilo je 13 studenata, a u isti domovima ostalo je još 47 mjesta (“Kvarner” – 6; “Lovran” –  41). Studenti zainteresirani za smještaj u ove domove moraju se osobno javiti u upravu odabranog doma.

Na rezultate natječaja studenti imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi u roku od osam dana od donošenja odluke o privremenoj rang-listi (4. kolovoza), isključivo putem pošte, na adresu:

Studentski centar Rijeka
Povjerenstvo za rješavanje prigovora
Ul. R. Matejčić 4, 51000 Rijeka
s naznakom “PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA”

Nakon odluke o prigovorima Povjerenstva  za rješavanje prigovora objavit će i konačnu rang-listu, najkasnije do 25. kolovoza.

Komentari