Literatura za slijepe i slabovidne studente

Piše
Ana Leko

Feb 10, 2016

Na Sveučilištu u Splitu odobren je projekt Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente. Time će se omogućiti ravnopravno studiranje slijepim i slabovidnim studentima.

Sveučilište u Splitu osigurati će svu potrebnu literaturu svojim slijepim i slabovidnim studentima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je financijsku podršku za projekt Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente kojeg Udruga Zamisli kao nositelj provodi u partnerstvu sa Sveučilištem u Splitu, Visokom školom međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilištem u Rijeci.

Provedbom projekta koji traje do 15. lipnja 2016. godine omogućiti će se ravnopravno studiranje slijepim i slabovidnim studentima i uspostaviti suradnička mreža za prilagodbu literature studentima s invaliditetom.

Pozivaju se sve sastavnice Sveučilišta u Splitu da informiraju svoje studente da se jave ukoliko imaju potrebu za prilagodbom literature. Kontakt osoba  je Ivan Bogdanović, voditelj savjetovališta za studente s invaliditetom Sveučilišta u Splitu. Svi zainteresirani mogu se javiti na e-mail adresu ivan.bogdanovic@ffst.hr.

Izvor: Sveučilište u Splitu

Komentari