Ljetna škola kriptografije

Piše
Lorena Sikavica

Jun 02, 2017

U Šibeniku se od 5. do 9. lipnja četvrtu godinu zaredom održava Ljetna škola kriptografije.

Naglasak ovogodišnje radionice je na praktičnoj primjeni kriptografije te na zaštiti privatnosti (Summer school on real-world crypto and privacy).

FER je suorganizator ovog naprednog tečaja sa sveučilištima Radboud iz Nijmegena (RUN), KU Leuven i ETH Zurich. Na radionici će istaknuti svjetski stručnjaci u području kriptografije prenijeti svoja iskustva i znanja u rješavanju praktičnih problema prilikom sklopovskih ostvarenja kriptografskih algoritama i protokola.

Program uključuje i sklopovsku sigurnost i kriptoanalizu.

Izvor: fer.unizg.hr

Komentari