Novi natječaji Hrvatske zaklade za znanost

Piše
Lorena Sikavica

Apr 27, 2018

Hrvatska zaklada za znanost raspisala je nove natječaje u travnju 2018.

Više o uvjetima i načinu prijave možete pročitati OVDJE.

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Programom Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekta radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnoga prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjete voditeljima ERC projekata koji se trenutno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjetu, u trajanju od 3 do 4 mjeseca.

Rok za prijavu: 2. svibnja 2018. do 13 sati

Tenure Track Pilot program

Program Tenure Track Pilot program raspisan je temeljem okvirnoga sporazuma između Saveznoga vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskoga programa suradnje s ciljem smanjenja gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije.

Cilj programa je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Kroz Tenure track pilot program podržat će razvoj 4-5 istraživačkih grupa na hrvatskim javnim znanstvenim institucijama. EPFL će ovim programom prenijeti u Hrvatsku svoje bogato iskustvo u tenure track sustavu.

Na natječaj se mogu prijaviti istraživači koji žele nastaviti istraživačku akademsku karijeru u Hrvatskoj. U trenutku prijave moraju imati doktorat – vrijeme proteklo od stjecanja doktorata i datuma roka za prijavu ne smije biti kraće od 2 niti duže od 7 godina, izvrsna istraživačka i akademska postignuća (track record), ne mogu biti stalno zaposleni pri hrvatskoj istraživačkoj organizaciji (javna sveučilišta, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti). Na natječaj mogu se priajviti projekti iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti, tehničkih znanosti i prirodnih znanosti.

Projekti će se financirati u najvišem iznosu od 900.000,00 do 1.100.000,00 CHF (odnosno od 6.194.117 HRK do 7.570.587 HRK) od čega polovica može pokriti troškove plaće glavnog istraživača i mladih istraživača (doktoranda i poslijedoktoranda).

Rok za prijavu: 3. srpanj 2018. – obvezna je predregistracija do 20. svibnja 2018.

Koncem travnja raspisat će se i natječaj Partnerstvo u istraživanjima čiji je cilj potpora partnerstva u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtki, jedinica lokalne uprave i samouprave, inozemnih zaklada i agencija koje financiraju istraživanja, inozemnih znanstvenih organizacija itd.

Detaljnija najava natječaja je na poveznici.

Izvor: unizg.hr

Komentari