Novi studentski kampus u Šibeniku?

Piše
Ana Leko

Apr 12, 2016

Već se neko vrijeme razvija ideja o poboljšanju studentskog standarda za studente u Šibeniku, a sada se razmišlja i o novom studentskom kampusu.

U Šibeniku se otvaraju novi studiji, dolaze novi studenti i logično je da zbog toga raste potreba za smještajem. Nella Slavica, ravnateljica Studentskog centra u Šibeniku, za Šibenski portal ispričala je o planovima, idejama i najavama novog studentskog kampusa.

S obzirom da je zgrada studentskog doma u vlasništvu Grada Šibenika, a pravo uporabe ističe 2019. godine, Nella Slavica rekla je da je VUŠ u partnerstvu sa Studentskim centrom Šibenik od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odabrano kao prihvatljiv ponuditelj za prijavu kandidature za studentski kampus.

Veleučilište u Šibeniku i Studentski centar imaju želju i namjeru ostvariti planove, ali, ističe Slavica, još je prerano govoriti o tome.

Veleučilište u Šibeniku u partnerstvu sa Studentskim centrom Šibenik je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odabrano kao prihvatljiv ponuditelj za prijavu, a na temelju raspisanog Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju’, broj KK.09.1.2.01,  u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020 od 8. rujna 2015. godine. Veleučilište u Šibeniku, zajedno s partnerom Studentski centar Šibenik, kojem je osnivač, razmišlja o kandidaturi projekta studentskog kampusa – rekla je Slavica za Šibenski portal.

Članak u cijelosti možete pročitati na Šibenskom portalu.

Komentari