Privremeni rezultati dobitnika stipendije

Piše
Lorena Sikavica

Apr 12, 2019

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je privremene rang liste dobitnika stipendija za ak. god. 2018./2019.

Povjerenstvo je utvrdilo privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2018./2019., stoji na službenoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku tri dana, zaključno s 14. travnja 2019. do 12 sati, podnijeti Povjerenstvu pisani obrazloženi prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@unizg.hr. Prigovore mogu podnositi isključivo kandidati osobno.

Ukoliko je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, o tome treba obavijestiti Sveučilište pisanom izjavom na mail stipendije@unizg.hr. Uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati nijednu drugu stipendiju.

Rang listu možete pogledati ovdje.

Komentari