Stipendije Grada Zagreba

Piše
Petra Haleš

Nov 06, 2019

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima za akademsku godinu 2019./2020.

Za akademsku godinu 2019./2020. dodijelit će se najviše 96 Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 4 Stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS boda;
  • da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 bez zaostajanja u studiju (osim iz opravdanih razloga što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista);
  • da nisu studenti razlikovne godine studija ni apsolventi;
  • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
  • da su državljani Republike Hrvatske.

Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2019.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2019.

Rok za prijavu: 7. studenog.

Više na: stipendije.info

Komentari