Stručna praksa za osobe s invaliditetom

Piše
Ana Leko

Mar 20, 2016

Europski parlament nudi plaćenu stručnu praksu za osobe s invaliditetom koje imaju sveučilišnu diplomu, ali i za one koji je još nemaju.

Osobe s invaliditetom koje su završile sveučilišni studij ili imaju kvalifikacije ispod sveučilišne razine mogu se prijaviti za stručnu praksu u Europskom parlamentu. Praksa traje pet mjeseci i odvija se uglavnom u Bruxellesu i Luxembourgu.

Cilj programa je ponuditi osobama s invaliditetom adekvatan program koji će im omogućiti bolji uvid u rad Europskog parlamenta.

Uvjeti:

  • Državljanstvo u zemljama EU
  • Punoljetnost
  • Izvrsno znanje jednog službenog jezika EU i poznavanje još jednog jezika EU
  • Kandidati ne smiju primati stipendiju, naknadu ili plaću od institucija EU
  • Imaju dokaz o invaliditetu

Vježbenici će primati mjesečnu naknadu, a mogu im se i pokriti dodatni troškovi na temelju invaliditeta.

Rok za prijavu je do 1. svibnja, a koje se sve mogućnosti i prakse nude pogledajte na web stranicama Europskog parlamenta i Europske unije.

Komentari