Završena sjednica Sveučilišnog savjeta Sveučilišta

Piše
Petra Haleš

Feb 12, 2021

Završila je sjednica Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu.

Jedan od zaključaka sjednice je da obnašatelj dužnosti dekana Miljenko Šimpraga više neće biti dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uskoro će na Senatu biti imenovan novi v.d. dekana FFZG-a.

Također je donesena odluka da će status emeritusa bivšem profesoru na Odsjeku za povijest FFZG-a Roksandiću biti oduzet, ako se u postupku dokaže da je uistinu bilo seksualnog uznemiravanja.

Savjet predlaže da se na Sveučilištu osnuje Povjerenstvo u trajnom statusu koje će razmotriti svaku prijavu za seksualno uznemiravanje te će se tražiti odgovornost za nepokretanje postupka po prijavi.

Senat je također da se u kontekstu seksualnih uznemiravaja i postupka postupanja doradi Etički kodeks Sveučilišta. Također, je rečeno da je 70 godina krajnja dobna granica za za radni odnos na Sveučilištu. Iznimno, profesori i profesorice mogu raditi i iznad te dobne skupine, ali onda se njihov status mora pojasniti. Primjerice, ako rade na određenim projektima mogu raditi, ali sve mora biti točno pojašnjeno, javlja naša reporterka. Na dnevni red će se staviti i točka srozavanje ugleda i stanja na Sveučilištu te perspektive razvoja Sveučilišta.

Foto: x-ica.com

Komentari