Protiv širenja lažnih vijesti na Filozofskom fakultetu

Piše
Petra Haleš

Feb 05, 2021

Uprava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu priopćenjem je demantirala medijske napise i izjave nekih članova Fakultetskog vijeća o tome kako je “odbijeno financijsko izvješće privremenog dekana prof. dr. sc. Miljenka Šimprage i, shodno tome, on više nema mandat za obnašanje te funkcije pa je FFZG trenutno – ustanova bez dekana”.

Priopćenje uprave Filozofskog fakulteta protiv pojmovnih prevara i širenja lažnih vijesti prenosimo u cijelosti:

Poštovane kolegice i kolege,
poštovane studentice i studenti,

Širenje lažnih vijesti postaje sve češća pojava u političkom i javnom životu. Riječ je štetnoj pojavi koja u društveni život unosi zbunjenost i nesporazume, narušava normalnu komunikaciju, počesto izaziva konflikte te ima izrazito negativne učinke na demokratske procese i postupke. Da ni akademska zajednica nije imuna na taj oblik socijalno devijantnog ponašanja, pokazuje najnovija manipulacija neodgovornih pojedinaca koji se predstavljaju kao „zabrinuti članovi Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta“.

Oni su najprije među zaposlenike Filozofskog fakulteta, a onda i u širu javnost plasirali lažnu vijest da je o. d. dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Miljenku Šimpragi prestao mandat temeljem odredbe članka 26. Statuta Fakulteta koja glasi da dekanu prestaje mandat „ako mu nije prihvaćen godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fakulteta“.

Teren za javnu uporabu lažne vijesti pripremljen je na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća 29. siječnja 2021. na kojoj je odbijeno Financijsko izvješće za 2020. godinu. Ovo rutinsko izvješće, koje je izrađeno u sklopu administrativno-računovodstvenih obveza korisnika državnog proračuna, odbijeno je bez stvarnih razloga, s očiglednom namjerom da se tim manevrom iznudi prestanak mandata o. d. dekana. Međutim, da bi se ta namjera mogla ostvariti, trebalo je alkemijom stvaranja lažnih vijesti Financijsko izvješće za 2020., koje se u zadanoj excel-tablici podnosi FINI, pretvoriti u Godišnji izvještaj o radu i poslovanju fakulteta, koji je dekan, u sklopu odgovornosti čelnika ustanove, jednom godišnje dužan podnijeti Fakultetskom vijeću i rektoru Sveučilišta (čl. 23. Statuta).

Pretvorba „Financijskog izvješća FINI“ u „Godišnji izvještaj dekana Fakultetskom vijeću i rektoru“ obavljena je u prepoznatljivoj tehnologiji kreiranja lažnih vijesti. Najprije je inaugurirana lažna dilema o tome prestaje li odbijanjem Financijskog izvješća mandat o. d. dekana, potom je izvedena zamjena pojmova, pa je „Financijskom izvješću FINI“ imputirano značenje „Godišnjeg izvještaja dekana Fakultetskom vijeću i rektoru“ da bi se došlo do priželjkivanog zaključka kako je o. d. dekana prestao mandat. Da bi se ta pojmovna prevara učinila uvjerljivom potkrijepljena je pravnim mišljenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je potvrdilo važenje članka 23. Statuta, što nitko nije ni dovodio u pitanje. Ministarstvo je naime dalo tumačenje da „ako Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta nije prihvatilo godišnji izvještaj o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta obnašatelju dužnosti dekana prestao je mandat“. To je doslovno prepisana odredba članka 23. Statuta. Međutim, Ministarstvo time nije potvrdilo pojmovnu prevaru da je „Financijsko izvješće FINI“ isto što i „Godišnji izvještaj dekana Fakultetskom vijeću i rektoru“, kao što žele sugerirati autori pojmovne prevare i širitelji lažnih vijesti.

Foto: x-ica.com

Komentari