Zemlje koje polako izumiru – Hrvatska na sedmom mjestu

Piše
Petra Haleš

Oct 16, 2019

“Biznis insider”napravio je listu 20 zemalja koje najbrže gube broj stanovnika, a na sedmom mjestu nalazi se Hrvatska.

Brojne zemlje suočavaju se sa ozbiljnim demografskim gubitkom. Niska stopa rođenja i nepovoljni imigracijskim tokovima dovode do starenja i smanjenog broja stanovnika. Republika Hrvatska se nalazi pri samom vrhu zemalja koje polako izumiru.

Lista zemalja za koje se pretpostavlja da će u budućnosti ubrzano gubiti broj stanovnika nastala je prema demografskim projekcijama UN-a, koje se baziraju na procjenama smrtnosti, broja rođenih te međunarodnim migracijama u periodu od 2020. do 2050. godine.

Evo projekcije:

20. Italija – pad broja stanovnika za 10,1 posto

19. Kuba – pad broja stanovnika za 10,3 posto

18. Sjeverna Makedonija – pad broja stanovnika za 10,9 posto

17. Portugal – pad broja stanovnika za 10,9 posto

16. Gruzija – pad broja stanovnika za 11,8 posto

15. Poljska – pad broja stanovnika za 12 posto

14. Mađarska – pad broja stanovnika za 12,3 posto

13. Estonija – pad broja stanovnika za 12,7 posto

12. Grčka – pad broja stanovnika za 13,4 posto

11. Rumunija – pad broja stanovnika za 15,5 posto

10. Albanija – pad broja stanovnika za 15,8 posto

9. Japan – pad broja stanovnika za 16,3 posto

8. Moldavija – pad broja stanovnika za 16,7 posto

7. Hrvatska –   pad broja stanovnika za 18 posto

Broj stanovnika Hrvatske prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će sa 4,1 milijuna na 3,4 milijuna stanovnika.

6. Bosna i Hercegovina – pad broja stanovnika za 18,2 posto

5. Srbija – pad broja stanovnika za 18,9 posto

4. Ukrajina – pad broja stanovnika za 19,5 posto

3. Letonija – pad broja stanovnika za 21,6 posto

2. Litvanija –  pad broja stanovnika za 22,1 posto

1. Bugarska – pad broja stanovnika za 22,5 posto

Komentari