Bernaysu dodijeljen Certifikat izvrsnosti

Piše
Vedran Mikulić

Oct 14, 2020

Na zajedničkoj sjednici Upravnog i Stručnog vijeća Edward Bernays University Collegea, u utorak, 13. listopada, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek Bernaysu je dodijelila Certifikat izvrsnosti za osiguravanje kvalitete.

Certifikat potvrđuje kako je Bernays ustrojio izrazito učinkovit i razvijen unutarnji sustav osiguravanja kvalitete koji čini potporu upravljanju visokim učilištem. Uime Bernaysa certifikat su primili predsjednik Upravnog vijeća Mario Petrović, dipl. M. OsJ. i dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo.

„Bernays je osnovan s ciljem obrazovanja što kvalitetnijih kadrova u području komunikacija, a zatim i turizma. Dodijeljeni certifikat dokazuje upravo misiju Bernaysa, a to je obrazovanje studenata s vrhunskim referencama i kvalifikacijama. Ponosan sam na cijeli Bernaysov tim i vrhunski odrađen posao predvođen prodekanicom Lanom Ciboci i dekanom Damirom Jugom”, rekao je predsjednik Upravnog vijeća Bernaysa Mario Petrović.

yyy

Bernaysu je dodijeljen Certifikat nakon što je 26. i 27. studenoga 2019., na preporuku Stručnog povjerenstva i odlukom Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, sudjelovao u auditu, odnosno postupku vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Certifikat se izdaje na razdoblje od pet godina od datuma završetka postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta, a Bernays je među rijetkim visokim učilištima koji je dobio Certifikat za izvrsnost u osiguravanju kvalitete.

„Cijeli Bernaysov tim brine i predano radi na visokoj razini kvalitete nastavnog i stručnog procesa. Certifikat dokazuje kako smo razvili sustav osiguravanja kvalitete koji može biti mjerilo za cjelokupan proces nastave, a posljednje kadrovske promjene i ustrojavanje Ureda za upravljanje kvalitetom dokazuju upravo predanost Bernaysa strateškom pozicioniranju kvalitete na svim razinama visokog učilišta”, istaknuo je dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo.

Urucenje certifikata izvrsnosti osiguranja kvalitete_FOTO Edward Bernays University College

Dodjeli certifikata prisustvovali su i predstavnici studenata Odjela za turizam te Odjela za komunikacije Bernaysa koji važnost ovog certifikata vide ne samo za Bernays, već i za njihov profesionalni razvoj. Misija Bernaysa je upravo pružanje vrhunskog obrazovanja studentima što ovaj certifikat uz brojne druge nagrade i priznanja dokazuje.

Komentari