Osječko-baranjska županija – potpore za poslijediplomski studij

Piše
Lorena Sikavica

Oct 03, 2017

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij.

Natječaj se objavljuje u Glasu Slavonije, na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr i na internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera: www.unios.hr.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijavu na natječaj kandidati podnose osobno na odgovarajućem obrascu koje je utvrdilo Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij. Prijava na natječaj treba sadržavati podatke o ispunjavanju uvjeta, životopis te podrobniji opis i obrazloženje namjene za koju se potpora traži.

Financijske potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se za programe kojima se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Prilozi

Izvor: stipendije.info

Komentari