Danas je Dan ujedinjenih naroda

Piše
Mateo Galić

Oct 24, 2017

Na današnji dan, 24. listopada, slavi se Dan Ujedinjenih naroda. Na ovaj dan 1945. godine na snagu je stupila Povelja Ujedinjenih naroda i Statut novog Međunarodnog suda.

Ujedinjeni narodi ili skraćeno UN, je međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata osnovno pitanje budućeg razvoja svijeta bilo je kako očuvati svjetski mir i sigurnost, poboljšati međunarodnu suradnju i prijateljske odnose među narodima. Ti su ciljevi zapisani u osnivačkoj Povelji Organizacije ujedinjenih naroda koja je potpisana 26. lipnja 1945. godine u San Franciscu, a stupila na snagu 24. listopada 1945. nakon prihvaćanja od strane 51 države. UN je zamijenio neučinkovitu Ligu naroda, osnovanu 1919. godine.

UN ima 193 države članice (2011.). Gotovo sve međunarodno priznate države su članice. U članstvu nisu Tajvan, Palestina, Vatikan, DAR Sahara. Sjedište UN-a je u New Yorku, SAD.

access-933122_1920

No postoje i neke članice UN koje nisu priznate od svih članica Ujedinjenih naroda. To su: Armenija (ne priznaju ju Pakistan), Cipar (ne priznaje ga Turska), Izrael (ne priznaju ga 32 članice UN-a), Južna Koreja (ne priznaje ju Sjeverna Koreja), Kina (ne priznaje ju 21 članica UN-a) i Sjeverna Koreja (ne priznaju ju Japan i Južna Koreja).

Glavni organi UN su: Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Međunarodni sud i Tajništvo na čelu kojeg je Glavni tajnik UN-a. U sastavu UN-a djeluje 18 organa, fondova i programa kao npr. UNICEF, UNHCR, FAO i UNESCO.

UN je osnovan nakon Drugog svjetskog rata od pobjedničkih sila u nadi da će spriječiti buduće sukobe i ratove među narodima. UN na neki način i dalje podsjeća tko ga je osnovao jer su pet glavnih zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu stalne članice Vijeća sigurnosti s pravom veta: SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska. Kina i Rusija.

Glavni inicijator stvaranja ove organizacije bile su Sjedinjene Američke države. Osnivačkoj skupini UN -a bilo je nazočno 50 zemalja. Donijeta je Povelja UN-a koja je stupila na snagu 24. listopada 1945., pa se tog datuma obilježava Dan ujedinjenih naroda.

Službeni jezici Ujedinjenih naroda su: engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski i arapski. Radni jezici Vijeća sigurnosti su isključivo engleski i francuski. Njemački od 1972. godine uživa status “dokumentacijskog” jezika, te se sve odluke, akti, ugovori, sporazumi, izvješća i druga dokumentacija prevode i na njemački.

Aktualni glavni tajnik UN-a je južnokorejski diplomat Ban Ki-mun koji je na ovu dužnost izabran na Generalnoj skupštini UN-a, 13. listopada 2006. godine.

Republika Hrvatska članica je Ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. godine.

Izvor: Wikipedija

Komentari