Digitalizirani natječaj za studentske programe 2020.

Piše
Vedran Mikulić

Apr 19, 2020

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijela je odluku o raspisivanju Natječaja za studentske programe u 2020. godini.

Cilj ovog Natječaja jest potaknuti studente i studentske organizacije u Osijeku na provođenje što više aktivnosti usmjerenih ka podizanju kvalitete studentskog života.

Ove godine prijava programa na Natječaj je digitalizirana. Pravilnik i odluke možete pronaći klikom na ovaj link, a u upute za prijavu studentskih programa možete pronaći ovdje.

Prijave se mogu se podnijeti do 27. travnja 2020. godine.

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće možete se obratiti posredstvom e-maila: szbor.os@gmail.com.

Komentari