Dvadeset dentalnih ambulanti u bivšoj garaži za tenkove

Piše
Petra Haleš

Jul 21, 2020

U projektu sudjeluju Fakultet za dentalnu medicinu, Sveučilište, Dom zdravlja i Županija.

Početkom srpnja svečano su javnosti prezentirane nove specijalističke ordinacije Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, koje će se od sada nalaziti u okviru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo na adresi Cara Hadrijana 10e, a, kako doznajemo, do sredine sljedeće godine sva bi se dentalna medicina Doma zdravlja trebala preseliti u kampus.

Riječ je o još jednom projektu u kojem su se ujedinili Fakultet za dentalnu medicinu i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera te Dom zdravlja i Osječko-baranjska županija, a što bi trebalo uroditi dodatnim podizanjem standarda u dentalnoj medicini grada Osijeka.

Korak dalje

– Godine 2016. upisana je prva generacija studenta dentalne medicine u Osijeku, a mi smo od Vlade RH, točnije, Ministarstva državne imovine, za djelovanje Fakulteta dobili zgradu u Crkvenoj 21 te, prema odluci Senata i Rektorata Sveučilišta, zgradu u kampusu, na adresi Cara Hadrijana 10e. U Crkvenoj se nalazi laboratorij za pretkliničke vježbe, odnosno fantom-sala, gdje studenti dentalne medicine obavljaju pretkliničke vježbe. Naš je program studija šestogodišnji i razlikuje se od zagrebačkog i riječkog, a sastavljen je po uzoru na ljubljanski. Tako se prve tri godine studij bazira na medicinskim predmetima, a na četvrtoj počinje dentalna medicina. Na petoj je godini 96 posto programa samo dentalna medicina i počinje klinički dio, kada se moraju početi vježbe na pacijentima. Zbog toga samo u zgradi u kampusu dio prostora opremili za specijalističke usluge dentalne medicine, i to u suradnji s Domom zdravlja, ali sada idemo još korak dalje – objašnjava prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Izvor: Glas Slavonije

Komentari