Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata

Piše
Lorena Sikavica

Jan 12, 2018

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz tzvpartnerskih zemalja raspisuje Natječaj za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 1. rujna 2018. do 31. ožujka 2019.

Inozemne visokoškolske ustanove iz tzvPARTNERSKIH ZEMALJA i sastavnice UNIZG-a su:

  • Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija, (ALU)
  • Bar-Illan University / Research Fund of the Hadassah Medical Organization (RFHMO), Izrael (FER),
  • Bar-Illan University / University of Haifa, Izrael, (FFZG),
  • Lomonosov Moscow State University (MSU) / Ural Federal University, Ruska Federacija, (FFZG),
  • Ivan Franko National University of Lviv / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina (FFZG).

Student ispunjava i šalje samo jednu prijavnicu u kojoj je moguće odabrati do dva različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet / akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora.

Rok za prijavu:

  • zaključno do 30. siječnja 2018. (12 sati)

Više na: unizg.hr

Komentari