Grad Dubrovnik raspisao Natječaj za dodjelu stipendija

Piše
Petra Haleš

Nov 03, 2017

Grad Dubrovnik će dodijeliti 22 studentske stipendije nadarenim studentima za akademsku  godinu 2017./2018.

Grad Dubrovnik raspisao je natječaj za dodjelu stipendija po sljedećem:

 • 10 stipendija u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva
 • 10 stipendija u području društvenih i humanističkih znanosti i
 • 2 stipendije u umjetničkom području sukladno Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama.

Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (preddiplomski i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji su:

 • u posljednje četiri godine školovanja postigli opći uspjeh od najmanje 4,50 za svaku pojedinu godinu obrazovanja (studenti prve godine studija), odnosno koji su za svaku pojedinu godinu studija postigli najmanju prosječnu ocjenu 3,50 ili
 • su na natjecanjima u okviru sustava natjecanja ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, znanosti i sporta, kao pojedinci ili kao članovi skupine, osvojili neko od prvih triju mjesta.

Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

 • za studente koji se školuju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),
 • za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku, a najkasnije do 14. studenoga 2017.  na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.

Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika – www.dubrovnik.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 1. domovnicu (presliku),
 2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),
 3. potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
 4. ovjerenu izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,
 5. preslike svjedodžbi posljednjih četiriju godina školovanja u srednjoj školi te svjedodžbu državne mature (studenti prve godine), odnosno prijepis ocjena s ostvarenim brojem ECTS bodova za svaku pojedinu godinu studija (studenti viših godina,
 6. potvrdu o ostvarenom uspjehu na školskim natjecanjima odnosno ostvarenoj nagradi na studiju,
 7. isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (nije obvezatno):
 • dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
 • dokaz o invalidnosti kandidata,
 • dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece predškolskog uzrasta ili koja se školuju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

Više informacija potražite ovdje.

Izvor: unidu.hr

Komentari