Natječaj za prijam u kadetsku službu

Piše
Petra Haleš

Feb 16, 2020

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisisalo je javni natječaj za prijam u kadetsku službu.

  • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva – do 70 kandidata/kinja
  • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja – do 40 kandidata/kinja

Rok za podnošenje prijava je 8. svibnja 2020.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Uvjeti za prijavu:

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • rođen/a 1998. godine ili kasnije
  • završena četverogodišnja srednja škola
  • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti
  • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
  • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2020.)
  • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih,  psihičkih,  tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Stipendije

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju.

Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: stipendije.info

Komentari