Postani asistent/ica na FOI-ju!

Piše
Petra Haleš

Jan 11, 2021

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž).

Natječaj je za radno mjesto u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz web tehnologije i razvoj web aplikacija na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti i Natječaj za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž)  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu).

Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Za radna mjesta po ovom natječaju provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave, kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.

Više informacija potražite ovdje.

Komentari