Podrška Srca fakultetima stradalima u potresu

Piše
Petra Haleš

Jan 13, 2021

Centar za e-učenje Srca poziva nastavnike i studente Sveučilišta u Zagrebu – Metalurškoga fakulteta i Učiteljskoga fakulteta lokacijskoga odsjeka u Petrinji – da se jave u Sveučilišni računski centar (Srce) ako im treba pomoć pri provođenju nastave u online okruženju.

Nastavnicima se može osigurati individualizirana podrška u pripremi i održavanju nastave u online okruženju i korištenju sustava Merlin, a studentima dati podršku da se lakše snađu u online nastavi i pristupu e-kolegijima.

Javite se na ceu@srce.hr ili telefon 01 6165 171, a svakom nastavniku koji se javi bit će dodijeljen suradnik/mentor koji će s njim raditi.

Sustav za e-učenje Merlin omogućava nastavnicima, studentima i ustanovama u sustavu visokog obrazovanja izvođenje kolegija, koji se nalaze u redu predavanja pojedine ustanove, uz primjenu tehnologija e-učenja. Merlin se temelji na sustavu otvorenog koda Moodle koji je tim Centra za e-učenje Srca dodatno razradio i prilagodio potrebama korisnika te je danas najmoderniji sustav za e-učenje.Virtualno okruženje za e-učenje Merlin sastoji se od sustava za e-učenje Merlinsustava za webinare i e-portfolio sustava te je povezan sa sustavom ISVU (Informacijski Sustav Visokih Učilišta).

Povezivanje sustava Merlin sa sustavom ISVU omogućava institucijskim administratorima na sustavu Merlin otvaranje svih kolegija iz sustava ISVU na sustavu Merlin te upis nastavnika i studenata. U sustav za e-učenje Merlin prijavljuje se putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr. Elektronički identitet Vam dodjeljuje Vaša matična ustanova (visoko učilište). Uvjeti korištenja sustava definirani su Pravilnikom o organizaciji i korištenju sustava za e-učenje Merlin.

Sustav održavaju djelatnici Centra za e-učenje Srca osiguravajući pouzdan i neprekidan rad sustava i njegovu dostupnost sveučilišnim ustanovama, nastavnicima i studentima, te ujedno pružajući tehničku podršku u uporabi sustava. Trenutačna inačica sustava Moodle na kojoj se temelji sustav Merlin je 3.9.

Foto: Pixabay

Komentari