Privremena rang lista za smještaj u Studentski dom Virovitica

Piše
Petra Haleš

Aug 21, 2020

Studentski dom u Virovitici objavio je privremene rezultate natječaja za studentski dom 2020./2021.

Objavljene su rang liste za stare studente, za brucoše i nerazmatrane prijave.

Rang listu za stare studente možete vidjeti ovdje.

Rang listu za brucoše možete vidjeti ovdje.

Nerazmatrane prijave možete vidjeti ovdje.

Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se Povjerenstvu za rješavanje prigovora isključivo putem e-maila: studom@vsmti.hr  do 26. kolovoza 2020. godine do 15,00 sati.

Komentari