SC Varaždin Sveučilišta u Zagrebu pomaže Općoj bolnici Varaždin

Piše
Petra Haleš

Nov 16, 2020

Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić, te načelnik Stožera civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin uputili su Studentskom centru Varaždin Sveučilišta u Zagrebu i ravnatelju Nenadu Milijašu pisanu zamolbu za pomoć u vidu novčane donacije te smještaja i prehrane medicinskih sestara.

Studenti okupljeni u Odboru i u studentskim zborovima, zajedno s Upravom Studentskoga centra, pozitivno su i žurno reagirali na zamolbe.

Nesebično su se odlučili odreći svojih sredstava i donirati 100 tisuća kuna, koja studentima pripadaju po Zakonu o obavljanju studentskih poslova (0,5 % naknade na neto zarade studenata preko Student servisa), za nabavku aparata i uređaja za terapiju visokim protokom kisika, perfuzora, infozomata i aspiratora.

Prvotna je ideja bila da se nabavi respirator, međutim zaključak je da je druga oprema, koja pomaže i oslobađa respiratore za najteže bolesnike, trenutno najpotrebnija. Nabavljena oprema bit će u varaždinskoj bolnici i služit će za spašavanje ljudskih života, a nakon toga za edukaciju studenata sestrinstva Sveučilišta Sjever.

Studentski centar će besplatno smjestiti i ponuditi prehranu medicinskim sestrama koje su, zbog ove kritične situacije, mobilizirane iz drugih gradova.

Sveučilište u Zagrebu, a posebice njegovi studenti, ponovno su dokazali da su spremni pomoći, žrtvovati se i sudjelovati u prevladavanju ove teške epidemiološke situacije u kojoj smo se svi našli.

Komentari