Stipendije Riječkog Sveučilišta

Piše
Ana Leko

Nov 25, 2015

Otvorena su čak četiri natječaja za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Rijeci.

Sveučilište u Rijeci objavljuje četiri natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih sveučilišnih, integriranih, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2015./2016.

Prijave su otvorene do 7. prosinca u 15 sati, a potrebno je ispuniti online prijavnicu upotpunjenu traženom dokumentacijom putem sveučilišnog intraneta – SharePoint portala.

  1. Stipendije za diplomski studij
  2. Stipendije za podzastupljene
  3. Stipendije za STEM/IT
  4. Stipendije za strance

Sve detalje o stipendijama, prijavne obrasce i popise potrebne dokumentacije možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Komentari