Ako ste zbog ESI ostali bez bodova, trk u SC

Piše
Iva Bucić

Aug 14, 2016

Svi studenti koji su zbog odgađanja drugog ljetnog roka za kraj kolovoza ostali bez dijela bodova za smještaj u studentske domove, mogu se do 5. rujna obratiti SC-u.

U Poslovnicu za smještaj, na adresi Savska cesta 25, treba doći s ovjerenim  Obrazac A, a pravo na revidiranje bodova imaju studenti sljedećih fakulteta:

  • Fakultet političkih znanosti
  • Filozofski fakultet
  • Grafički fakultet
  • Hrvatski studiji
  • Kineziološki fakultet
  • Stomatološki fakultet
  • Šumarski fakultet
  • Učiteljski fakultet
  • Veterinarski fakultet
  • Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Natječaj za smještaj zatvoren je 27. srpnja, a velik dio studenata tek čeka drugi ljetni rok, koji se zbog Europskih sveučilišnih igara održava od 22. kolovoza do 2. rujna.

Komentari