Danas je Međunarodni dan migranata

Piše
Mateo Galić

Dec 18, 2017

Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. godine proglasila je 18. prosinca Međunarodnim danom migranata. Na taj je dan 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih obitelji. 

asa

Obilježavanjem Međunarodnog dana migranata, podsjeća se na značajni doprinos koji migranti daju ekonomijama svojih zemalja i zemalja u koje migriraju, te naglašava važnost poštivanja njihovih ljudskih prava i osiguravanja uvjeta života dostojnog čovjeka. Broj migranata u svijetu stalno raste, a od 232 milijuna osoba koji žive izvan svoje zemlje prema podacima UN-a, veliki broj nema pristupa osnovnim socijalnim pravima.

Na današnji dan, Međunarodna organizacija za migracije (MOM) upozorava međunarodnu zajednicu da je potrebno poduzeti odlučne korake i suočiti se s uzrocima neregularnih migracija, inače će još više života migranata biti izgubljeno u rukama krijumčara i trgovaca ljudima.

MOCK i Nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca pomažu migrantima da ponovo uspostave kontakt sa svojim obiteljima, putem aktivnosti traženja, razmjene poruka Crvenog križa, telefonskih poziva i drugim načinima, kao na primjer preko web stranice za uspostavljanje obiteljskih veza.

6969

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ponovo naglašava da standardi ljudskih prava vrijede za sve migrante, bez obzira na njihov pravni status te da poštivanje ljudskih prava mora uvijek biti ispred provedbe zaštite granica i viznog režima.

Migranti ne traže milost nego pravednu priliku da ostvare svoja prava na život i rad bez diskriminacije i iskorištavanja koji su ih najčešće i natjerali na odlazak u drugu zemlju. Međunarodna federacija zagovara uspostavu više transparentnih zakonitih načina ulaska i prijelaza granice te osiguranje pristupa svim migrantima, bez obzira na njihov status.

Izvor: Hrvatski crveni križ

Komentari