Međunarodni dan migranata

Piše
Mateo Galić

Dec 18, 2019

Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. godine proglasila je 18. prosinca Međunarodnim danom migranata. Na taj je dan 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih obitelji. 

asa

Obilježavanjem Međunarodnog dana migranata, podsjeća se na značajni doprinos koji migranti daju ekonomijama svojih zemalja i zemalja u koje migriraju, te naglašava važnost poštivanja njihovih ljudskih prava i osiguravanja uvjeta života dostojnog čovjeka. Broj migranata u svijetu stalno raste, a od 232 milijuna osoba koji žive izvan svoje zemlje prema podacima UN-a, veliki broj nema pristupa osnovnim socijalnim pravima.

Na današnji dan, Međunarodna organizacija za migracije (MOM) upozorava međunarodnu zajednicu da je potrebno poduzeti odlučne korake i suočiti se s uzrocima neregularnih migracija, inače će još više života migranata biti izgubljeno u rukama krijumčara i trgovaca ljudima.

MOCK i Nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca pomažu migrantima da ponovo uspostave kontakt sa svojim obiteljima, putem aktivnosti traženja, razmjene poruka Crvenog križa, telefonskih poziva i drugim načinima, kao na primjer preko web stranice za uspostavljanje obiteljskih veza.

6969

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ponovo naglašava da standardi ljudskih prava vrijede za sve migrante, bez obzira na njihov pravni status te da poštivanje ljudskih prava mora uvijek biti ispred provedbe zaštite granica i viznog režima.

Migranti ne traže milost nego pravednu priliku da ostvare svoja prava na život i rad bez diskriminacije i iskorištavanja koji su ih najčešće i natjerali na odlazak u drugu zemlju. Međunarodna federacija zagovara uspostavu više transparentnih zakonitih načina ulaska i prijelaza granice te osiguranje pristupa svim migrantima, bez obzira na njihov status.

Komentari