Erasmus+ stručna praksa u Beču

Piše
Mateo Galić

Feb 18, 2021

Obavještavaju se studentice i studente FOI-ja o mogućnosti obavljanja Erasmus+ stručne prakse u Uredu za međunarodnu suradnju (BOKU-International Relations) na University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) u Beču. Rok za prijavu je 15. ožujka 2021.

Sveučilište prirodnih resursa i znanosti o životu (BOKU)  obrazovno je i istraživačko središte za obnovljive resurse u Beču, Austrija. BOKU kombinira stručnost iz područja prirodnih znanosti, inženjerstva, biotehnologija te društvenih i ekonomskih znanosti.

Studenti FOI-ja imaju priliku obavljati Erasmus+ stručnu praksu u BOKU-International Relations, uredu koji se bavi međunarodnim odnosima i suradnjom te pružanjem podrške studentima. Student praktikant u ovom bi uredu obavljao sljedeće radne zadatke:

  • opći administrativni poslovi (na engleskom/njemačkom jeziku)
  • organizacija događanja
  • prevođenje i lektura
  • priprema i provjera dokumentacije (vezane uz programe razmjene studenata)
  • savjetovanje studenata
  • ažuriranje baze podataka itd.

Ova praksa plaćena je od strane BOKU-International Relations u iznosu od 280 eura mjesečno, a studenti FOI-ja se mogu prijaviti i za dodatnu Erasmus+ financijsku potporu za koju je trenutno otvoren natječaj.

Trajanje prakse: 3-6 mjeseci (počevši od srpnja ili rujna 2021. godine)

Traže se dva praktikanta, a strani jezici na kojem se obavlja ova praksa su njemački i engleski (B2 razina).

Više informacija nalazi se OVDJE.

Komentari