Natječaj za dodjelu stipendija za ak. god. 2020./2021.

Piše
Mateo Galić

Feb 17, 2021

Sveučilište u Zagrebu objavilo Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je na svojoj mrežnoj stranici www.unizg.hr Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju odluke Senata donesene na 6. sjednici koja je održana 16. veljače 2021., studenti se na Natječaj za dodjelu stipendija mogu prijaviti od danas, 17. veljače do 12. ožujka 2021., do ponoći.

Ove godine Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje 100 stipendija više nego prošle godine – ukupno 600 stipendija. Ukupni iznos stipendije je 10.000 kn, a studenti se na Natječaj mogu prijaviti u samo jednoj kategoriji.

Uz već postojeće četiri kategorije stipendija – stipendije za izvrsnost (A kategorija), stipendije za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike – STEM (B kategorija), stipendije za uspješne studente sportaše (C kategorija) i stipendije za studente slabijeg socioekonomskog statusa (D kategorija), Natječaj ove godine obuhvaća i dodatnu kategoriju stipendija za studente stradale u potresima (E kategorija).

Za stipendije u E kategoriji mogu se prijaviti svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, uključujući studente stručnih, sveučilišnih, razlikovnih, redovitih i izvanrednih studija, koji imaju prijavljeno mjesto prebivališta na adresi objekta kojem je zbog štete uzrokovane potresima u 2020. godini dodijeljena crvena oznaka („Neuporabljivo“).

Dobitnicima stipendije u ovoj kategoriji, stipendija od ukupno 10.000 kn bit će isplaćena jednokratno. U skladu s natječajem, od ukupno 600 stipendija, njih 350 bit će dodijeljeno studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na studijskom programu za koji se prijavljuju, 40 stipendija predviđeno je za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike, 10 stipendija namijenjeno je studentima sportašima, 100 stipendija dodijelit će se  studentima slabijega socio-ekonomskoga statusa, a 100 stipendija studentima stradalima u potresima tijekom 2020. godine.

Prijave na Natječaj podnose se elektroničkim putem, upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu ovdje.

Za pristup aplikaciji student se mora prijaviti koristeći se svojim elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr.

Detaljnije informacije dostupne su u tekstu Natječaja koji je objavljen na mrežnim stranicama www.unizg.hr.

Foto: Pixabay

Komentari