Fakultetsko vijeće FFZG-a predložilo novu dekanicu

Piše
Vedran Mikulić

Feb 15, 2021

Nakon uprave koju je Filozofskom fakultetu nametnuo rektor Damir Boras nakon smjene tadašnje dekanice Vesne Vlahović-Štetić, Fakultetsko vijeće FFZG-a predložilo je privremenu dekanicu. Također, zahtijevaju da sama odabere svoje suradnike.

Na sjednici Sveučilišnog savjeta u petak je odlučeno da privremeni obnašatelj dekana Miljenko Šimpraga odlazi s trenutne pozicije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 68 članova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta objavilo je vlastiti prijedlog novog obnašatelja dužnosti dekana.

Priopćenje prenosimo u cijelosti…

Na sjednici Sveučilišnog savjeta u petak, 12. veljače 2021, rektor Damir Boras obavijestio je Savjet da je prorektor Miljenko Šimpraga podnio “neopozivu ostavku na funkciju o. d. dekana Filozofskog fakulteta” i da je rektor tu ostavku prihvatio. Savjet očekuje od rektora da u najskorijem roku predloži Senatu Sveučilišta u Zagrebu imenovanje novog o. d. dekana Filozofskog fakulteta koji će provesti postupak izbora dekana Filozofskog fakulteta.

Budući da pravni akti Sveučilišta u ovome slučaju nisu jasni po pitanju toga predlaže li novog obnašatelja dužnosti rektor ili vijeće Filozofskog fakulteta, ovim bismo putem u duhu načela partnerstva i
uzajamnosti istaknutih u Statutu Sveučilišta htjeli iznijeti svoj prijedlog. To nam se čini iznimno važnim upravo zato što prošlo imenovanje obnašatelja dužnosti dekana, doneseno protivno volji demokratske većine u vijeću Filozofskog fakulteta, ne samo da nije dovelo do zadovoljavajućeg rješenja situacije, već je prouzročilo krizu upravljanja, a posljedično i neopozivu ostavku obnašatelja dužnosti.

Vjerujemo da će naš prijedlog pomoći da se u najkraćem roku i na najbolji način Fakultetu vrati pravo na akademsku samoupravu i osigura redovan rad na korist akademskoj zajednici našeg Sveučilišta.

Mi, niže potpisani članovi i zamjenici članova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta predlažemo Sveučilišnom savjetu, Senatu i rektoru Sveučilišta u Zagrebu da za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta izaberu prof. Željku Kamenov te da joj omoguće da sama odredi svoju ekipu obnašatelja dužnosti prodekana.

S poštovanjem,

Članovi i zamjenici članova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta

Ivana Bašić
Tomislav Karlić
Melani Škrobar
Lidija Orešković Dvorski
Danko Šourek
Gordana Kuterovac Jagodić
Marijeta Rajković Iveta
Barbara Kerovec
Kristina Kocijan
Goran Sunajko
Josip Majsec
Suzana Kos
Goranka Antunović
Ivana Olujić
Marija Bartulović
Sven Cvek
Ivana Ramljak
Antun Dulibić
Gorana Bikić Carić
Karlo Držaić
Ivana Brković
Tibor Komar
Neven Jovanović
Majda Bojić
Ante Andabak
Irena Bratičević
Anđel Starčević
Predrag Marković
Zvonimir Glavaš
Vinko Drača
Ivica Baković
Višnja Novosel
Miljenko Jurković
Darko Babić
Ana Vasung
Slađan Turković
Nataša Jokić Begić
Mirjana Tonković
Ante Petrović
Jasmina Osterman
Ksenija Klasnić
Mirjana Šnjarić
Mirela Dakić
Oksana Timko Đitko
Katja Radoš Perković
Dario Pavičić
Renata Geld
Dean Duda
Aleksandra Ščukanec
Marko Liker
Branislav Oblučar
Martina Martinčević
Dorotea Brajković
Petra Barbarić
Mislav Žitko
Maša Grdešić
Zvonimir Komar
Nikola Tomašegović
Filip Kučeković
Norma Trkovnik
Elenmari Pletikos Olof
Karlo Jurak
Maja Osmančević
Sanda Lucija Udier
Diana Tomić
Svjetlan Lacko Vidulić
Tanja Trška
Barbara Kušević

 Foto: x-ica.com

Komentari