Europski parlament nagrađuje projekte mladih!

Piše
Dijana Šimunić

Dec 27, 2016

Europski parlament i zaklada iz Aachena već tradicionalno nagrađuju mlade koji provode vlastite projekte o temi izgradnje europskog identiteta.

Otvorene su prijave za Nagradu za mlade Karlo Veliki, koju od 2008. godine organiziraju Europski parlament i Međunarodna zaklada iz Aachena.

Na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane mlade osobe koje provode projekte o temi razumijevanja i izgradnje europskog identiteta. 

Kako se prijaviti?

Projekti se mogu prijaviti pojedinačno ili u skupini. Njima bi se trebalo promicati razumijevanje na europskoj i međunarodnoj razini, poticati stvaranje zajedničkog osjećaja europskog identiteta i integracije te bi ti projekti trebali služiti kao uzor mladima u Europi nudeći konkretne primjere suživota Europljana u jednoj zajednici.

Nagrada za najbolji projekt iznosi 7500 eura, druga nagrada iznosi 5000, a treća 2500 eura. Troje najboljih dobit će priliku posjetiti Europski parlament u Bruxellesu ili Strasbourgu. Prijave se mogu slati do 25. siječnja 2017. godine.

Više informacija nalazi se na stranicama Europskog parlamenta.

Komentari