Ljetna škola “Multibody Systems and Nonlinear Dynamics”

Piše
Lorena Sikavica

svibnja 01, 2017

ASME Technical Committee on Multibody Systems and Nonlinear Dynamics (TC-MSND) raspisuje poziv za prijavu kandidata za dvotjednu ljetnu školu The 2017 Summer School on “Multibody Systems and Nonlinear Dynamics”.

Ljetna škola The 2017 Summer School on “Multibody Systems and Nonlinear Dynamics”  biti će od 23. srpnja do 5. kolovoza organizirana na University of Wisconsin‐Madison, SAD (sveučilište University of Wisconsin‐Madison je među najbolje rangiranim sveučilištima u SAD).

Pored sudjelovanja na ljetnoj školi, uspješni kandidati sudjelovat će i u radu 13th ASME International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control (MSNDC), Cleveland Convention Center, koja se terminski nastavlja na školu.

Troškove školarine, prehrane i boravka podmirit će TC-MSND (puna stipendija za 10 studenata, moguća je i djelomična refundacija troškova prijevoza). Program ljetne škole (naglasak je na metodama naprednog računanja), kao i detalje prijave možete pronaći ovdje.

Za daljnje informacije obratite se Prof. dr. sc. Zdravku Terzeu, članu TC-MSND i predsjedavajućem konferencije 13th ASME International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control (MSNDC).

Komentari