Nagrade Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković

Piše
Lorena Sikavica

Jan 12, 2018

Zaklada Dr. Ljerka Markić Čučuković, koja djeluje pri Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ove godine nagrađuje najbolje studente diplomskog studija informacijskih znanosti smjera bibliotekarstvo. 

Za izniman uspjeh na studiju i aktivno sudjelovanje u pojedinim projektima Odsjeka ove su godine nagrađene studentice Lorena Čačković i Sara Semenski. Studenticama će nagrada za akad. godinu 2016./17. biti uručena u ponedjeljak, 15. siječnja 2018. u 12 sati u Vijećnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Komentari